Zing en Groei

Zing en Groei

Voor de ontwikkeling van een kind is een goede relatie met de primaire opvoeders (vaak de ouders) van cruciaal belang. Eigenlijk kun je stellen dat de hele vordering in de ontwikkeling zelfs grotendeels afhankelijk is van de band met de ouder. Het stimuleren en versterken van de liefdevolle band tussen opvoeder en kind is het doel van Zing en Groei.

Wat is Zing en Groei?

Zing en Groei is een muziektherapeutisch groepsprogramma voor opvoeder en kind.  Elke opvoeder (ouder, opa/oma, voogd) neemt deel met één kind.  Het doel van het programma is spelenderwijs handvatten bieden die de hechting tussen ouder en kind stimuleren en versterken. Zing en Groei staat voor groei in het genieten van elkaars nabijheid, op positieve wijze leren afstand te nemen en grenzen te stellen, afstemmen op elkaar en samen plezier beleven door veel te zingen en muziek- en bewegingsspelletjes te doen.

Het programma bestaat uit een kennismakingsgesprek en 6 wekelijkse bijeenkomsten van 50 minuten waarvan de laatste 10 minuten wordt nagepraat bij een kopje koffie of thee.

Aantal deelnemers: 5 tot 8 ouders met een kind.

Mocht u op de hoogte willen blijven omtrent de vorderingen en wanneer de eerste Zing en Groei groep start neem dan contact op voor meer informatie

Voor wie?

Zing & Groei wordt binnenkort aangeboden door Hoop muziek voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar. Er hoeft geen diagnose gesteld te zijn. Aanmelding voor Zing & Groei geschiedt op basis van een of meer signalen uit onderstaande lijst:

Signalen bij het kind

 • vertraagde ontwikkeling
 • disharmonische ontwikkeling
 • slaap- of eetproblemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • problemen in de omgang met anderen
 • verstandelijke of lichamelijke beperking
 • moeilijk temperament
 • gedragsproblemen

Signalen bij de ouder(s)

 • opvoedproblemen
 • onvoldoende vertrouwen in eigen opvoedvaardigheden
 • psychische problemen
 • psychiatrische problemen
 • lichte verstandelijke beperking
 • lage sociaaleconomische status
 • adolescente ouder